Procedure

Vanaf december 2017 tot en met 23 februari 2018 (om 09.00 uur sluiten de inschrijfformulieren, je dient voor die tijd alles compleet te hebben ingevuld!) kan er ingeschreven worden voor de deelname aan vier CustomerFirst awards:

  • CustomerFirst HRM AWARD
  • CustomerFirst CUSTOMER STRATEGY AWARD
  • CustomerFirst TECHNOLOGY AWARD
  • CustomerFirst PARTNERSHIP AWARD

Procedure stappen

1STAP 1
Iedere organisatie, gevestigd in Nederland, kan meedingen naar een CustomerFirst Award. De inzender vult via www.customerfirstaward.nl het inschrijfformulier voor de desbetreffende CustomerFirst Award compleet in. Voor iedere award geldt een ander inschrijfformulier/vragenlijst. Men mag een case maar voor één categorie indienen. Een organisatie mag zeker in meerdere categorieën meedoen, maar de case moet inhoudelijk verschillen. De administratiekosten bedragen €500,- per case.

Indien de vakjury op de hoogte is van goede cases die nog niet zijn aangeleverd, is het een taak van de jury om de betreffende organisatie te benaderen om alsnog de case aan te leveren.
2STAP 2
De verschillende vakjury's buigen zich over alle inzendingen in hun categorie, waarbij de case wordt beoordeeld op basis van de gegevens van het ingevulde inschrijfformulier. De vakjury maakt aan de hand van een vast jureringformat een selectie van minimaal drie genomineerden en maximaal vijf genomineerden (middels vooraf ingevulde scoreformulieren), waarbij rekening gehouden wordt met de weging van alle selectiecriteria.
3STAP 3
Anders dan andere jaren vinden er dit jaar geen site visits plaats maar worden alle genomineerde organisaties uitgenodigd op 1 dag om hun case te komen pitchen. Deze pitches zijn uitsluitend bedoeld ter aanvulling en verdieping van de case. De pitch dag zal plaats vinden op het kantoor van SAMR. Adres: Leusderend 36, Leusden.

Planning

Start inschrijving
Deadline inzending vragenlijsten. (om 09.00 uur sluiten de inschrijfformulieren, u dient voor die tijd alles compleet te hebben ingevuld!)
Vergadering Vakjury's
Gezamenlijke pitch dag genomineerde bedrijven bij SAMR.

Sponsors